Tổng hợp các phần mềm hỗ trợ Doanh nghiệp hoạt động tốt nhất

Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc các phần mềm hỗ trợ Doanh nghiệp hoạt động, hỗ trợ trao đổi thông tin và quản lý tài liệu tốt nhất hiện nay.

Các phần mềm hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp

vTiger CRM & SugarCRM

Đây là 2 phần mềm miễn phí hỗ trợ quản lý quan hệ khách hàng rất tốt. Tuy nhiên vẫn cần phải có những customize mới có thể phù hợp với yêu cầu từng doanh nghiệp https://www.vtiger.com/crm và http://www.sugarcrm.com

Tổng hợp các phần mềm hỗ trợ Doanh nghiệp hoạt động tốt nhất 1 Tổng hợp các phần mềm hỗ trợ Doanh nghiệp hoạt động tốt nhất 2

OrangeHRM

Phần mềm quản lý nhân sự khá tốt. Nhưng cũng giống như CRM, cần có những kiến thức nhất định mới có thể customize phần mềm phù hợp cho doanh nghiệp. http://www.orangehrm.com

OSTicket

Phần mềm hỗ trợ quản lý yêu cầu khách hàng. Nói chung phần mềm này rất đơn giản và dễ sử dụng, khả năng tuỳ biến cao. Tuy nhiên phần mềm này chỉ có Tiếng Anh nên cần Việt hoá để sử dụng cho bên ngoài. http://osticket.com

OSTR

Giống như OSTicket, OSTR cũng là phần mềm hỗ trợ helpdesk http://www.otrs.com/en

GLPI

Phần mềm quản lý tài sản IT. GPLI rất tốt nhưng có vẻ hơi rắc rối: http://www.glpi-project.org

OpenERP

Phần mềm ERP https://www.openerp.com/en

Phần mềm hỗ trợ trao đổi thông tin trong Doanh nghiệp

Openfire & spark

Đây là bộ phần mềm hỗ trợ chat nội bộ trong doanh nghiệp. Bạn có thể tích hợp với các hệ thống quản lý account của công ty khác sửu dụng LDAP như Active Directory hoặc OpenLDAP được. Chỉ cần cấu hình một chút bạn có thể đưa danh sách toàn bộ nhân viên công ty lên hệ thống này. Nghĩa là mỗi người mới vào, sau khi đăng nhập là có sẵn friends là toàn bộ nhân viên công ty, ko cần phải add từng người trong công ty. Openfire là chat server, spark là chat client. Bạn cũng có thể sử dụng một số phần mềm chat client khác thay thế miễn là hỗ trợ giao thức XMPP. http://www.igniterealtime.org/downloads/index.jsp

Zimbra

Tổng hợp các phần mềm hỗ trợ Doanh nghiệp hoạt động tốt nhất 3

Zimbra là giải pháp cho Mail Server miễn phí rất đáng quan tâm. http://www.zimbra.com/downloads

Limesurvey

Phần mềm quản tạo survey. Đầy đủ các chức năng nhưng admin hơi khó dùng http://www.limesurvey.org/en

Các phần mềm quản lý tài liệu công ty

Alfresco

Là phần mềm sử dụng cho chức năng quản lý tài liệu và trao đổi nội bộ. Về cơ bản có thể thay thế Sharepoint portal. Tuy nhiên đều đáng tiếc là chưa có ngôn ngữ tiếng Việt http://wiki.alfresco.com/wiki/Download_and_Install_Alfresco

KnowledgeTree

Giống như Alfresco, đây cũng là phần mềm quản lý tài liệu. Tuy nhiên bản Free có nhiều chức năng thiếu so với bản thương mại. http://knowledgetree.com

Tổng hợp các phần mềm hỗ trợ Doanh nghiệp hoạt động tốt nhất 4

Một số trang cho phép download bản cài sẵn: bạn có thể vào những trang sau để download bản cài đặt sẵn (file máy ảo có thể chạy bằng VMWare Player hoặc Virtual Box) hoặc bản càn trên Windows. Dành cho những bạn ko có kiến thức về Linux.

Bitnami: http://bitnami.org/stacks
TurnKey Linux: http://www.turnkeylinux.org
Jumpbox: http://www.jumpbox.com/library

Bên cạnh đó còn có phần mềm quản lý tài sản khá phổ biến hiện nay là ACheckin hỗ trợ quản lý tài sản công ty, tài sản doanh nghiệp rất hiệu  quả. Phần mềm này hỗ trợ cho cả iOS, Android và máy tính PC rất dễ sử dụng.

Trên đây là tổng hợp các phần mềm hỗ trợ Doanh nghiệp hoạt động tốt nhất cho bạn đọc tham khảo sử dụng.

taiappstore