Typography là từ ghép bởi “Typo” “và “graphic”, là một nghệ thuật sắp đặt được kết hợp với kỹ thuật ghép chữ độc đáo để tạo nên những bức ảnh hoặc poster

Read More…