Dù Apple đã cho phép người dùng có thể thêm bàn phím của bên thứ 3 vào hệ thống để tăng cường khả năng thao tác nhưng hầu hết người dùng iOS chưa thực sự hài lòng với những ứng dụng miễn phí này

Read More…