Cả 2 mỹ nam 18 tuổi Linh Siêu (ONER ) và Trương Hạo Liêm sinh năm 2001 đang gây sốt của Học viện Hý kịch Trung ương đều là con nhà “nòi&#

Read More…