Năm 2018, thị phần Quảng cáo trên MXH chiếm đến 84%, Quảng cáo video Ads chỉ chiếm 1,7%. Nhưng một bất ngờ khi các chuyên gia dự báo từ sau năm 2019 quảng cáo video ngoài MXH sẽ tăng trưởng mạnh

Read More…