RunGo là ứng dụng chỉ đường bằng giọng nói qua bước chạy đầu tiên trên iOS và Android hiện nay. Thông qua các tuyến đường định trước như trong các tour du lịch, cuộc đua marathon trên toàn thếgiới nó sẽ chỉ cho bạn biết bạn nên đi đâu

Read More…