Thế hệ máy chơi game console PlayStation 4 chính thức ra mắt và được Sony Electrionics phân phối tới tay người dùng Việt Nam, ngày hôm nay –

Read More…