Photoshop đích thức là công cụ cần thiết để biên tập hàng loạt hình ảnh (cả thủ công lẫn tự động); tuy nhiên nếu bạn thấy khó sử dụng, thấy phiền hà và đang tìm kiếm các giải pháp thay thế thì đây sẽ là bài viết không thể bỏ qua. 1. Gimp Đầu tiên [&hellip

Read More…