Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu trên smartphone, chuyện đặt passcode là điều hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên đôi khi vì những lơ đãng hoặc vì lý do nào đó bạn lỡ quên mất mật khẩu thì hãy thử ngay 3 cách dưới đây nhé

Read More…