“Tôi muốn đọc những bộ truyện hệ thống đã hoàn thành (full) nhưng không biết tìm ở đâu cả? Hãy giúp tôi và nhiều bạn khác cũng yêu thích thể loại này với!”. Mời mọi người xem ngay bài tổng hợp sau đây

Read More…