Gần đây  đang rộ lên ứng dụng mạng xã hội “21-” mang tên Lifestage. Đây là một ứng dụng iOS để tạo profile bằng ảnh selfie và video, mô tả những thứ mình thích/không thích… bằng các đoạn video ngắn chứ không phải bằng chữ và hình ảnh

Read More…