Tắt màn hình bằng Sleep mà không phải shutdown khởi động lại là điều mà ai cũng muốn. Nhưng có thêm 7 cách khóa màn hình MacBook nhanh không chỉ có Sleep nhé. Cùng tham khảo nào

Read More…