Xuất hiện vào năm 2007, các thiết bị iOS nhanh chóng tăng lên cả về lượng và chất. Hiện nay có khoảng hơn 700.000 thiết bị iOS được sử dụng tại Việt Nam và 82% trong số đó là iPhone. Nhìn vào những số liệu này cũng đủ để thấy số lượng người dùng iOS nhiều đến [&hellip

Read More…