iOS 14iOS 14 đã “vay mượn” của Android và Windows Phone những gì?

Hệ điều hành iOS 14 mới nhất của Apple với nhiều thay đổi về tính năng và giao diện khiến người dùng háo hức. Vậy iOS 14 đã “vay mượn” của Android những gì

Read More…

iOS 14 hỗ trợ trên iPhone nào? iPadOS 14 hỗ trợ iPad nào?

Đã đến lúc bạn cần cập nhật ngay thông tin tính năng của iOS 14 có gì nổi bật? Có nên nâng cấp lên không? iOS 14 hỗ trợ trên iPhone nào? iPadOS 14 hỗ trợ iPad nào

Read More…