Trên kho ứng dụng Android, Here Maps bắt đầu oanh tạc thị trường ứng dụng iOS. Có lẽ điểm trừ duy nhất của ứng dụng chỉ đường cho iOS này là việc chưa hỗ trợ tiếng Việt, Ngoài ra thì Here Maps không có bất cứ điều gì khiến người dùng có thể phàn nàn. Cùng Tải [&hellip

Read More…