Black Panther7 bộ phim về siêu anh hùng da màu trước cả “Black Panther”

Black Panther tạo nên hiện tượng phim chiếu rạp đầu năm 2018, vậy trước Black Panther đã có những tác phẩm về siêu anh hùng da màu nào đã ra mắt khán giả đên màn ảnh rộng

Read More…

Tổng hợp 18 bộ phim siêu anh hùng sẽ ra mắt năm 2018, 2019

Bạn đã lên kế hoạch để chuẩn bị xem hết gần 20 bộ phim về siêu anh hùng chiếu rạp sẽ ra mắt từ nay cho đến năm 2019 của Disney, Fox, Sony và Warner Bros hay chưa nào

Read More…