Nếu iPhone của bạn đang gặp phải lỗi kết nối dữ liệu 3G/4G trên iOS 12.1.2 thì hãy tham khảo ngay các cách xử lý mà Tải Appstore giới thiệu sau đây nhé.

Sau đây là một vài giải pháp có thể xử lý vấn đề kết nối dữ liệu di động trên iOS 12.1.2.

Tắt Wi-Fi Calling và chỉ bật 4G cho kết nối dữ liệu

Một trong những giải pháp có thể giúp bạn sửa lỗi này là tắt Wi-Fi Calling và chỉ sử dụng 4G cho kết nối dữ liệu.

Bước 1: Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) trên iPhone.

Mách nhỏ các cách sửa lỗi kết nối dữ liệu 3G/4G trên iOS 12.1.2 1

Bước 2: Bây giờ, bạn chọn Phone (Điện thoại).
Mách nhỏ các cách sửa lỗi kết nối dữ liệu 3G/4G trên iOS 12.1.2 2
Bước 3: Tiếp theo, bạn chọn Wi-Fi Calling (Cuộc gọi Wi-Fi).
Mách nhỏ các cách sửa lỗi kết nối dữ liệu 3G/4G trên iOS 12.1.2 3

Và sau đó tắt công tắc bên cạnh tùy chọn Wi-Fi Calling on This iPhone (Cuộc gọi Wi-Fi trên iPhone này).

Mách nhỏ các cách sửa lỗi kết nối dữ liệu 3G/4G trên iOS 12.1.2 4
Chỉ bật 4G cho kết nối dữ liệu

Bước 1: Quay lại ứng dụng Settings (Cài đặt) > Cellular/Mobile Data (Di động) > Cellular Data Options (Tùy chọn dữ liệu di động).

Mách nhỏ các cách sửa lỗi kết nối dữ liệu 3G/4G trên iOS 12.1.2 5
Bước 2: Chọn Enable 4G (Bật 4G).

Mách nhỏ các cách sửa lỗi kết nối dữ liệu 3G/4G trên iOS 12.1.2 6

Bước 3: Chọn Data Only (Chỉ dữ liệu).

Mách nhỏ các cách sửa lỗi kết nối dữ liệu 3G/4G trên iOS 12.1.2 7
Bây giờ, bạn khởi động lại thiết bị và kiểm tra xem vấn đề đã được xử lý chưa.

Sau khi Apple phát hành bản vá chính thức cho lỗi này, bạn hãy quay lại Settings (Cài đặt) và bật những tính năng này.

Cập nhật bản vá từ nhà mạng

Các nhà mạng thường phát hành bản cập nhật và bản vá nhằm cải thiện hiệu suất cũng như vá lỗi.

Bước 1: Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) > General (Cài đặt chung).

Mách nhỏ các cách sửa lỗi kết nối dữ liệu 3G/4G trên iOS 12.1.2 8

Bước 2: Bây giờ, bạn chọn About (Giới thiệu). Nếu có bản cập nhật khả dụng, bạn sẽ nhận được thông báo yêu cầu xác nhận. Hãy nhấn nút OK và bạn đã hoàn tất.

Mách nhỏ các cách sửa lỗi kết nối dữ liệu 3G/4G trên iOS 12.1.2 9

Bây giờ, bạn mở ứng dụng bất kỳ yêu cầu kết nối di động để kiểm tra xem lỗi đã được sửa hay chưa.

Đặt lại cài đặt mạng để sửa lỗi kết nối 3G/4G trên iOS 12.1.2

Đặt lại cài đặt mạng là một trong những giải pháp hiệu quả nhất trong việc xử lý các sự cố kết nối mạng trên iOS.

Bước 1: Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) > General (Cài đặt chung) > Reset (Đặt lại).

Mách nhỏ các cách sửa lỗi kết nối dữ liệu 3G/4G trên iOS 12.1.2 10

Bước 2: Chọn Reset Network Settings (Đặt lại cài đặt mạng) và xác nhận.

Mách nhỏ các cách sửa lỗi kết nối dữ liệu 3G/4G trên iOS 12.1.2 11
Cuối cùng, hãy kiểm tra liệu bạn đã thành công trong việc xử lý vấn đề.

Với một số cách sửa lỗi kết nối dữ liệu 3G/4G trên iOS 12.1.2 mà chúng tôi chia sẻ trên đây chắc chắn sẽ có ích cho bạn. Chúc thành công nhaaa!

Comments

comments